Tantra, spiritualiteit en seks (deel 1)

tantrische seks - illustratie

Tantrische liefde – Terwijl je de liefde bedrijft met een vrouw, bedrijf je in werkelijkheid de liefde met het bestaan zelf.

Sigmund Freud heeft ergens gezegd dat de mens neurotisch wordt geboren. Dat is maar half waar. De mens wordt niet neurotisch geboren, hij wordt geboren in een neurotische mensheid, en de samenleving maakt iedereen vroeg of laat neurotisch. De mens wordt geboren als een natuurlijk, echt, normaal wezen. Maar op het moment dat het pasgeboren kind deel gaat uitmaken van de samenleving, begint de neurose haar werk.

We zijn neurotisch, zoals we nu zijn. En de neurose bestaat uit een gespletenheid – een diepe gespletenheid. Je bent niet één; je bent twee of zelfs meer. Dat moet je goed begrijpen; pas dan kunnen we ons verder in tantra verdiepen. Je gevoelens en je gedachten zijn twee verschillende dingen geworden, dat is de fundamentele neurose. Je denkende deel en je voelende deel zijn los van elkaar komen te staan en je vereenzelvigt je met het denkende deel, niet met het voelende deel. Toch is voelen veel echter dan denken; voelen is natuurlijker dan denken. Je bent geboren met een voelend hart, terwijl het denken je is aangeleerd; het is je bijgebracht door de maatschappij. En je hebt geleerd je gevoelens te onderdrukken. Zelfs wanneer je zegt dat je voelt, denk je in feite alleen maar dat je voelt. Je gevoel is afgestorven. En daarvoor zijn redenen aan te wijzen, aldus Osho in Tantra, Spiritualiteit en Seks.

Zodra een kind geboren wordt, is hij een voelend wezen; hij voelt alles, hij is nog geen denkend wezen. Hij is natuurlijk, even natuurlijk als alles in de natuur – als een boom of een dier. Maar we vormen hem, voeden hem op. Hij moet zijn gevoelens leren onderdrukken, want als hij dat niet doet, raakt hij altijd in moeilijkheden. Wanneer hij wil huilen, mag hij dat niet omdat zijn ouders dat niet goed vinden. Ze veroordelen hem, hij krijgt geen waardering, ze geven hem geen liefde. Hij wordt niet geaccepteerd zoals hij is. Hij moet zich goed gedragen. Hij moet zich volgens een bepaalde ideologie, volgens bepaalde idealen gedragen, alleen dan krijgt hij liefde.

Ze houden niet van hem zoals hij is. Hij krijgt alleen liefde als hij bepaalde gedragsregels volgt. Die regels worden hem opgelegd, ze zijn niet natuurlijk. Zijn natuurlijke aard wordt onderdrukt en het onnatuurlijke, het onechte wordt hem opgelegd. Dit onechte is je denken en er komt een moment dat de kloof zo breed wordt dat je hem niet meer kunt overbruggen. Je vergeet helemaal wat je ware aard was – of is. Je gezicht is een masker, je hebt je oorspronkelijke gezicht verloren. En je bent ook bang voor je oorspronkelijke gevoelens, want zodra je die voelt, keert de hele samenleving zich tegen je. Daarom ben jij zelf ook tegen je ware aard.

Osho – Tantra, spiritualiteit en seks

(Wordt vervolgd)

Deel dit blogbericht:
Lotus achtergrond

Wil je een sessie boeken?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een sessie boeken of wil je eerst nog wat meer informatie? Ik ben dagelijks vanaf 9:00 uur telefonisch bereikbaar via 06-43676693.