Over Samaya

Zeventien jaar oud was ik, nieuwsgierig en avontuurlijk zoals je op die leeftijd kunt zijn. Op zoek naar avontuur en diepgang werd het tijd door de grenzen van mijn bestaan heen te breken, mijn vleugels uit te spreiden, de wereld te verkennen, het volle leven te ontdekken. Eén ding was duidelijk. Ik wilde reizen. Maar waarheen? De keuze was onbeperkt, het veld van mogelijkheden en verlokkingen oneindig. Was het toeval of intuïtie? Hoe dan ook, ik volgde mijn hart en koos voor Azië, en meer speciaal voor India, het land waar zoveel oude wijsheid en diep inzicht ligt opgetast. Daar heb ik, samen met medereizigers van heel verschillende achtergronden jarenlang rondgezworven en talrijke ashrams bezocht: leef en leerscholen waar wijze leraren, guruji’s, mij hebben onderwezen in, en laten ervaren, wat tantra in wezen is: overgave aan het leven zelf in al zijn kleuren en vormen, het vermogen te omarmen en in zich te sluiten wat het bestaan ons brengt aan vreugde en verdriet, genot en pijn, comfort en weerstand. En dit vanuit een diep besef dat dit alles verbonden is; het inzicht dat het één niet kan bestaan zonder het ander, licht niet zonder duisternis, mannelijk niet zonder vrouwelijk. Het leven is een eenheid, gescheidenheid is slechts een illusie.

Na jaren onderwijs in meditatie en tantrische rituelen werd mij door een van mijn gurujis tijdens een initiatie de naam Samaya gegeven. Deze naam is sinds die tijd de leidraad van mijn leven geworden. Samaya betekent: “Ik ben bij jou in liefde met alles wat er is”.

Gevoed met de aldus opgedane kennis en wijsheid heb ik daarna jarenlang deel uitgemaakt van verscheidene andere communes verspreid over de hele wereld, waar ik mij heb verbonden met alle mogelijke verschillende culturen en nationaliteiten. In die jaren heb ik het leven in zijn volle breedheid in zijn verschillende verschijningsvormen mogen meemaken en ook met pijn en moeite leren aanvaarden, overgave aan het leven zelf zoals mijn guruji’s het mij hadden geleerd.

Dankbaar voor wat ik heb geleerd en doorleefd kan ik vanuit de zachte kracht van mijn wezen en vanuit liefde en passie niets anders dan hetgeen mij zoveel heeft geschonken uitdragen. Ondersteund door de schatkamer van mijn ervaringen diegenen te begeleiden die zoeken naar verbinding en heelheid. Deze ervaringen zijn mijn stille begeleiders geworden. Ze schenken mij de kracht en het vertrouwen die mij in staat stellen uit te reiken naar de ander. De cirkel van geven en ontvangen binnen te treden in liefdevolle presentie. Het stof van de spiegel te halen, de weg van het hart te bewandelen en je te herinneren wie je werkelijk bent. Te ervaren dat je perfect bent zoals je NU bent.

Alles wat je zoekt dat ben je.

'De herberg'

Mens-zijn is een herberg;
elke dag komen er nieuwe gasten.

Vrolijkheid, somberheid, laagheid,
even een helder moment
als onverwachte bezoeker

Verwelkom ze en biedt ze een gastvrij onthaal!
Ook al zijn het een hoop zorgen
Die jouw huis overhoop halen.

Behandel toch elke gast met respect.
Misschien ruimt hij bij je op
om zo plaats te maken voor iets anders, iets fijns.

De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
Treed ze lachend bij de deur tegemoet
en nood hen binnen

Wees dankbaar voor iedereen die komt.
Want ieder van hen is gestuurd
Als een gids uit het onbekende

Rumi